Inga konstigheter. Bara riktigt bra ekologisk mat.

Upplandsbonden är en ekonomisk förening som består av gårdar runt om i Uppland. Hela kedjan är kontrollerad och certifierad enligt de hårda KRAV-reglerna. Från gårdarnas växtodling och djurhållning, till livsmedelsförädlingen och stormarknaden. Kort och gott: Upplandsbondens är en garanti för att köttet du köper är riktigt bra ekologisk mat.
 
• Allt kött kommer från ekologiska gårdar med uppfödning i samspel mellan djur och natur enligt KRAV.

• Alla djur på gårdarna betar på naturbeten så att flora och fauna gynnas 
på bästa sätt.

• Allt foder odlas utan handelsgödsel och bekämpningsmedel och är garanterat inte  genmodifierat (GMO). Ingen förebyggande medicinering av djuren förekommer.

 

Skulle du vara intresserad av att göra ett studiebesök på en gård, kontakta:

 

Följ Hillevi på hennes gård.

 

Hillevi Bohlin