Om Upplandsbondens

Upplandsbonden är en ekonomisk förening som består av gårdar runt om i Uppland. Hela kedjan är kontrollerad och certifierad enligt de hårda KRAV-reglerna. Från gårdarnas växtodling och djurhållning, till livsmedelsförädlingen och stormarknaden. Kort och gott: Upplandsbondens är en garanti för att köttet du köper är riktigt bra ekologisk mat.

  • Allt kött kommer från ekologiska gårdar med uppfödning i samspel mellan djur och natur enligt KRAV.
  • Alla djur på gårdarna betar på naturbeten så att flora och fauna gynnas 
på bästa sätt.
  • Allt foder odlas utan handelsgödsel och bekämpningsmedel och är garanterat inte genmodifierat (GMO). Ingen förebyggande medicinering av djuren förekommer.

Följ en av våra leverantörer, Hillevi, på hennes gård

HILLEVI BOHLIN

LÄNK TILL UPPLANDSBONDENS KRAV CERTIFIKAT

Inga konstighter
bara riktigt bra
ekologisk mat

Lokala

De gårdar som ingår i konceptet finns runt om i hela Uppland och även vårt lokala slakteri finns i länet. Vårt mål sedan föreningen startade är att sälja bra kvalitetskött på den lokala marknaden.

Ekologiska

En stor drivkraft hos oss är att djur ska gå ute och beta samt att vi ska bedriva ett jordbruk utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

KRAV-certifierade

Vi nöjer oss inte med att vara ekologiska. Vi är KRAV-certifierade genom hela kedjan. Det innebär bl.a. att vi har extra höga krav på djurvälfärd med målet att ge djuren på gårdarna en så naturlig tillvaro som möjligt. Mår djuren bra mår vi bra.