Vårt kött – Upplandsbondens

Att hitta bra kött när man står i kyldisken på affären är inte alltid lätt. Det
ska vara gott, mört och man vill veta var köttet kommer i från. Dessutom
vill många ha ett lokalt och ekologiskt alternativ. Nu slipper du välja, Upplandsbondens kött är både lokalt, ekologiskt och KRAV-certifierat.

Upplandsbondens - Vårt kött

Detta var drivkraften när en handfull lantbrukare i början av 00-talet startade en köttklubb. De var alla pionjärer inom KRAV och arbetade för att förbättra sitt eget jordbruk med fokus på miljö och djuromsorg. Hemma på vinden hos en av lantbrukarna föddes idén på att gemensamt starta en förening med engagerade producenter och att kunna förse den lokala marknaden med ett ekologiskt, KRAV-godkänt kött.
År 2006 startade Upplandsbondens ekonomisk förening. Med åren har föreningen växt och idag är vi ett 100-tal KRAV-certifierade lantbruksföretag som kommer ingå i detta koncept i samarbete med Svenskt Butikskött.

Så vad innebär det att välja en köttbit som är KRAV-märkt?

Öppna landskap och naturvård

Det är skillnad på kor och kor. KRAV-märkta kor får vara ute och beta mycket. På vallen betar de gräs och klöver som har den fantastiska egenskapen att kunna binda koldioxid från luften och lagra den i marken. Eller så betar de fram öppna landskap på naturbetesmarker mellan stenar och träd där det inte går att odla något.

Foder och biologisk mångfald

I övrigt äter korna KRAV-märkt foder, till största delen odlat på den egna gården utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det gör att man på KRAV-märkta gårdar har i genomsnitt 50 % fler arter av växter och pollinerare än på konventionella gårdar. Stor biologisk mångfald ger naturen och jordbruket motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall.

Värna om våra jordar

KRAV-märkta kor bidrar också till bördiga jordar. För på KRAV-märkta gårdar använder man kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver, inte konstgödsel som är kraftigt klimatpåverkande. På en KRAV-märkt gård bidrar kor med otroligt många nyttor som djur, natur och människor behöver. För det är skillnad på ko och ko. Välj KRAV om du vill stödja ett naturligt och KRAV-märkt kretslopp.

Så leta efter Upplandsbondens i din butik, eller fråga efter våra produkter!

Inga konstighter
bara riktigt bra
ekologisk mat