Vill ni leverera KRAV-nöt
genom Upplandsbondens?

– 

Upplandsbondens startades 2006 med en handfull gårdar. Under åren har vi bara blivit fler, idag är vi ca 170 lantbruksföretag. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Ju fler vi är desto större möjligheter att förhandla om bra priser. Vi arbetar med att bevaka marknaden och alla som är engagerade i föreningen är medlemmar. Vi arbetar ständigt för bästa pris åt medlemmarna i föreningen, detta skapas bl.a. genom långsiktiga relationer med våra slutkunder.

Nedan följer lite information om vår förening:

Inga skriftliga avtal med våra leverantörer

Som medlem hos oss krävs inga skriftliga avtal mellan dig som leverantör och Upplandsbondens. Vi har sedan starten arbetat med att skapa en stark förening med lojala medlemmar och så länge det fungerar tänker vi fortsätta med detta! Vi i styrelsen har dock krav på oss att skriva avtal med våra slutkunder som köper köttet.

Slaktanmälan

Det som är viktigt är att all slaktanmälan sker genom Inger Gauffin Carlsson. Kontaktuppgifter till Inger: tel 070-958 77 22 alt e-post: inger@upplandsbondens.se

Återtag

Det går att boka återtag genom Upplandsbondens. Det slaktas på Lövsta slakteriet och styckas på Strömsbergs slakteri. För priser på återtag se Strömsbergs Hemsida. Viktigt att återtagen bokas genom UB, Inger Gauffin Carlsson

Avräkning, pengar på kontot

Inom 15 dagar efter att djuren skickas erhålls avräkning via e-post och pengar på kontot. Har ni frågor om avräkningen kontaktas Elin Runarsson på tel: 073-0471576 alt via e-post: ekonomi@upplandsbondens.se

Extra tillägg utöver notering

Förutom en stabil och bra grundnotering har vi följande två tillägg:

Marmoreringstillägg

Alla djur som förmedlas genom föreningen marmoreringsbedöms. Marmoreringsgrad klass 3,4 och 5 erhåller tillägg med 1, 1,50 samt 2 kr/kg utöver aktuell notering.

Transporttillägg

5-9 nöt erhålls tillägget 0,50 kr/kg.
10-14 nöt erhålls tillägget 0,75 kr/kg.
15nöt erhålls tillägget 1 kr/kg.

Möten och gårdsträffar

Varje år anordnas ett årsmöte inom föreningen där alla medlemmar bjuds in för att ta del av vad föreningen arbetat med under året samt sedvanliga årsmöteshandlingar. På sommaren anordnas ett sommarmöte på någon gård ofta tillsammans med Uppodlarna/Ekologiska Lantbrukarna.

Utöver detta brukar vi anordna någon gårdsträff/gårdsvandring som inkluderar en kunskapshöjande aktivitet, t.ex. slaktmognadsbedömning, klassificering eller vägning av djur. Allt detta i syfte med att få fram de djur som marknaden betalar bäst för, det finns pengar att tjäna som leverantör på att skicka djuren i rätt tid!

Slakteri och intransport

Vi slaktar på Lövsta Slakteri utanför Uppsala och intransporten sker av Buskas Åkeri AB, ni når når åkeriet på tel: 0226-71276.

Köp-och-sälj marknad

Föreningen hjälper till med utskick både via mail och sms om du som medlem behöver hjälp med att annonsera, tex djur, foder, arrenden etc. Vi hjälper er med utskick både via mail och sms. Tel till Elin Runarsson: 073-0471576 eller ekonomi@upplandsbondens.se

Organisation

Vår ordförande heter Olle Linder, Åsbergby gård i Knivsta och nås på tel, 073-1818408 och styrelsen består av ordförande samt ytterligare 6 personer. Därutöver har vi vår verksamhetsledare Maria Åkerstedt, Hässle Gård, tel: 073-9751992. Övriga kontakter finns listade nedan.

Återigen varmt välkomna att kontakta oss om du är intresserad av att leverera KRAV-nöt genom föreningen!

Styrelsen:

Olle Linder, Åsbergby, Knivsta, ordförande, ledamot: 073-1818408
Per-Erik Carlborg, Källingby, Knutby, ledamot: 070-2202986
                   Elin Runarsson, Norrskedika, Östhammar, ledamot 073-0471576                    Stefan Pettersson, Skuttunge, ledamot: 070-6872428,                                                 Lars Andersson, Funbo-Åkerby, Uppsala, ledamot: 070-5235985                                    

Thomas Jöngren, Rotängen, Alunda, ledamot: 0739-897984
Louise Ryberg, Frövi, Västerås, ledamot: 070-4646568

Inga konstighter
bara riktigt bra
ekologisk mat